Nus Solutions

Petroil Fuels

Petroil Fuels

Petroil Fuels case study

Η Petroil Fuels είναι μία ελληνική εταιρεία πετρελαίου που δραστηριοποιείται στη διανομή υγρών καυσίμων και την εξυπηρέτηση κτιρίων. Κύριες υπηρεσίες της Petroil Fuels είναι η διανομή πετρελαίου θέρμανσης και η διαχείριση πολυκατοικιών. Η εταιρεία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες του κλάδου της εξυπηρέτησης κτιρίων και βρίσκεται στη λίστα των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας, απασχολώντας 100 άτομα προσωπικό. 

Digital Transformation of Petroil Fuels

Nus Solutions for Business Applications

Η NUS Solutions ανέλαβε την υλοποίηση του Sale Automation με σκοπό την αυτοματοποίηση του κύκλου πωλήσεων της εταιρείας αλλά και των εργασιών πεδίου. Για την υλοποίηση του έργου, η NUS Solutions αξιοποίησε το Module του Dynamics 365 Sales & Field Services τόσο για τον αυτοματισμό των πωλήσεων όσο και των υπηρεσιών πεδίου. Μέσα από την υιοθέτηση του μοντέλου, η Petroil Fuels απέκτησε:

Αυτόματη δημιουργία προσφορών και αυτόματη συμβασιοποίηση μετά την αποδοχή.

Δημιουργία εργασιών αυτόματα με βάση το συμβόλαιο και δρομολόγηση αυτών με βέλτιστο τρόπο

Εφαρμογή πεδίου για τους τεχνικούς ώστε να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη των εργασιών, την ακύρωση ραντεβού και τις πληρωμές τους

Διασύνδεση εμπορολογιστικού προγράμματος ώστε οι παραγγελίες να οδηγούνται αυτόματα προς τιμολόγηση

Διασφάλιση ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δε θα χαθεί κανένα αρχείο, διατηρώντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων.

Σύνδεση προγράμματος με το τηλεφωνικό κέντρο για το άνοιγμα καρτέλας πελάτη αυτόματα κατά την κλήση

Εργασίες Αναβάθμισης Υποδομών και Διασύνδεση

Αναβάθμιση υποδομών

Η NUS Solutions ανέλαβε τον πλήρη εκσυγχρονισμό της υποδομής των server της Petroil Fuels και των εφαρμογών της. Έτσι, με γνώμονα την βέλτιστη αρχιτεκτονική των συστημάτων και σε συνεργασία με την Dell Technologies δημιουργήθηκε η νέα υποδομή που φιλοξενεί τις ανανεωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες της Petroil Fuels.

Διασύνδεση Γραφείων

Η NUS Solutions δημιούργησε μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των γραφείων της Petroil Fuels, με σκοπό όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα και εφαρμογές. Στην διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον εξελιγμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης της πληροφορίας, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων και η ασφαλής δικτυακή κίνηση.

Αναβάθμιση δικτυακής Ασφάλειας

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης, η NUS Solutions, συνεργάτης της Fortinet, προχώρησε σε ανασχεδιασμό της δικτυακής ασφάλειας και ελέγχου της Petroil Fuels.

- Δημιουργήθηκαν αυτόματοι μηχανισμοί αναφοράς συμβάντων με μηχανισμούς ασφάλειας επιθέσεων.

- Εγκαταστάθηκαν και παραμετροποιήθηκαν οι πλέον ενδεδειγμένες πρακτικές ασφαλείας όσον αφορά επιθέσεις τύπου ransomware, trojan και phishing.

- Εφαρμόστηκαν φίλτρα ασφαλείας στην διαδικτυακή κίνηση των χρηστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στις ιστοσελίδες.

Κάλυψη ασύρματου δικτύου κτηρίου

H NUS Solutions, συνεργάτης της Grandstream, εγκατέστησε ένα ασφαλές σύστημα ασύρματου δικτύου wifi. Έτσι, οι χρήστες απολαμβάνουν τις μέγιστες δυνατότητες του δικτύου από τις συσκευές τους σε κάθε γωνιά της εταιρίας. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδέονται στο δίκτυο με περιορισμένη πρόσβαση και φίλτρο ταχύτητας για να μην εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπαλλήλων της εταιρίας.

Microsoft 365 migration

Η Petroil Fuels εμπιστεύθηκε τη NUS Solutions στην μετάβαση στο cloud περιβάλλον του Microsoft 365. Στην διαδικασία αυτή, η NUS Solutions δημιούργησε περιβάλλον φιλοξενίας των αρχείων των τμημάτων στο sharepoint περιβάλλον της Microsoft. Εγκαταστήθηκαν τα πλέον προηγμένα φίλτρα ασφαλείας της εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης αλληλογραφίας. Ακόμα, μέσα από το Microsoft Teams, οι χρήστες βελτίωσαν την επικοινωνία τους καθώς και την διαχείριση των έργων μέσα από τα κανάλια και τις εφαρμογές που προσφέρει η εφαρμογή. Τέλος, οι απομακρυσμένοι χρήστες του γραφείου διευκολύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την κεντρικοποιημένη πλατφόρμα όλης της σουίτας των εφαρμογών του Microsoft 365.

- IP PBX τηλεφωνικό κέντρο

Η εξέλιξη της Petroil Fuels και η ανάγκη για απομακρυσμένη εργασία συντέλεσαν στην μετάβαση σε ένα νέο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο. Η NUS Solutions, συνεργάτης της Grandstream, εγκατέστησε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά με προηγμένες δυνατότητες απομακρυσμένης ομιλίας, δρομολόγησης κλήσεων και παρακολούθησης στατιστικών τηλεφωνικού κέντρου.

Nus Solutions for Digital Marketing

Η NUS Solutions στον τομέα του Digital Marketing δημιούργησε μια ολοκληρωμένη Inbound Marketing στρατηγική, προκειμένου να στελεχώσει την νέα επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες που έλαβαν χώρα αφορούν:

Web design & SEO

Ξεκινώντας με την αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας, δημιουργήσαμε ένα δυναμικό website που αντικατοπτρίζει απόλυτα και αναλυτικά τις υπηρεσίες της εταιρείας. Αξιοποιώντας πλούσιο οπτικό και λεκτικό υλικό αλλά και λαμβάνοντας μέρος σε νέα projects κινηματογράφησης, στοχεύσαμε στην επαρκή πληροφόρηση των επισκεπτών με στόχο να βελτιστοποιήσουμε την πλοήγηση και την αναζήτηση της πληροφορίας τους. 

Digital Marketing for Petroil Fuels
Digital Marketing for Petroil Fuels

Inbound Strategy

Στοχεύοντας στην αύξηση του Brand Awareness δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη Inbound Marketing στρατηγική βασισμένη σε 3 πυλώνες: Social Media, Creative και Content Marketing.

Social media icons

Οι ανάγκες της επιχείρησής σας, ταυτίζονται με αυτές της Petroil Fuels;

Μοιραστείτε το πρόβλημά σας και αφήστε μας να δώσουμε λύση!

    Το μήνυμα σας
    Man sending emails

    Περισσότερα έργα μας