Nus Solutions

Οι κίνδυνοι του Digital Transformation

Οι κίνδυνοι του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα

Την εποχή του Digital Transformation, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί  ξεκινούν δυναμικά τον μετασχηματισμό τους, υιοθετώντας σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και αυτοματοποιούν πολύπλοκες διαδικασίες.

Μεγάλοι και άλλοτε «δυσκίνητοι» οργανισμοί, όπως Τράπεζες ή ακόμα και ο Τομέας του Δημοσίου δίνουν πλέον προτεραιότητα στον μετασχηματισμό τους, με αποτέλεσμα μεγάλα έργα να τρέχουν αυτή την στιγμή στην χώρα. Συχνά οι οργανισμοί αυτοί επιζητούν ένα ολοκληρωμένο Digital Transformation, που θα οδηγήσει την επιχείρηση σε μια λύση Cloud Only.

Ωστόσο, είναι αυτή η λύση εφικτή; Τι πραγματικά ισχύει στην Ελλάδα;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή!

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε:

 

Digital Transformation VS Cloud Transformation: Ποια είναι η διαφορά τους;

Αρκετά συχνά, οι 2 αυτοί όροι συγχέονται μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται λανθασμένα σε συζητήσεις, παρουσιάσεις, συμβόλαια και προσφορές.

Digital Transformation

Digital Transformation ή ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτής της ενσωμάτωσης είναι οι θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και παροχής αξίας στους πελάτες της.

Το Digital Transformation περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως η αυτοματοποίηση, το AI, το IoT, και το Cloud Computing για τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών επιχειρηματικών διαδικασιών, μοντέλων και συστημάτων. Στόχος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μπορεί να επηρεάσει διάφορες πτυχές μιας επιχείρησης, όπως τις λειτουργίες, την εξυπηρέτηση πελατών, την ανάπτυξη προϊόντων μέχρι και το Marketing. Είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσαρμογή στην μεταβαλλόμενη τεχνολογία και τις συνθήκες της αγοράς.

Cloud Transformation

Το Cloud Transformation από την άλλη, αναφέρεται στη διαδικασία μετεγκατάστασης της υποδομής πληροφορικής, των εφαρμογών και των δεδομένων ενός οργανισμού από παραδοσιακά περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης σε πλατφόρμες και υπηρεσίες που βασίζονται σε Cloud. Στόχος του Cloud Transformation είναι οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν οφέλη του Cloud Computing, όπως είναι η αυξημένη ευελιξία, η επεκτασιμότητα και η εξοικονόμηση κόστους.

Το Cloud Transformation περιγράφει ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί καταναλώνουν και διαχειρίζονται τεχνολογικούς τους πόρους, οδηγώντας συχνά σε ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εκ νέου αρχιτεκτονική εφαρμογών για την αξιοποίηση των εγγενών υπηρεσιών και τεχνολογιών του Cloud, καθώς και την εφαρμογή νέων λύσεων που βασίζονται στο Cloud για την υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών και την κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Το Cloud Transformation μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εκτέλεση και συνεχή διαχείριση για να διασφαλιστεί ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ποια η διαφορά τους τελικά;

Από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το Cloud Transformation είναι υποσύνολο του Digital Transformation. Από την άλλη, το Digital Transformation είναι μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης που εκμεταλλεύεται πάντα τις νέες τεχνολογίες.

Τι απαιτεί ένα πραγματικό Digital Transformation;

Σήμερα, με εξαίρεση ίσως κάποιους μεγάλους οργανισμούς, είναι δεδομένο πως μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αγορές εξοπλισμού για την υποδομή της. Αντιθέτως έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται πλήρως τις τεχνολογίες Cloud.

Όμως, όταν μιλάμε  για πραγματικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, δεν αρκεί απλά να καταργήσεις μια φυσική υποδομή και να τη μεταφέρεις στο Cloud. Το στάδιο αυτό αντιθέτως, αποτελεί ίσως το πρώτο βήμα για τη λήψη μια σημαντικής απόφασης για τους οργανισμούς:

Να υιοθετήσουν νέες εφαρμογές (SaaS) και να φύγουν τις απαρχαιωμένες On-Premise που ήδη διαθέτουν. Όταν αναφερόμαστε σε On-Premise εφαρμογή, εννοούμε μια εφαρμογή η οποία απαιτεί κάποιο host environment.

Λόγου χάριν, αν ένας οργανισμός διατηρεί ένα παλιό ERP που χρειάζεται SQL βάση, συγκεκριμένες εκδόσεις, maintenance κ.ο.κ. τότε πρακτικά δεν κερδίζει ουσιαστικά, αν το μεταφέρει από ένα φυσικό μηχάνημα σε ένα VM.

Σε αυτή την περίπτωση πάλι πρέπει να φροντίζει για τη συντήρησή του, νέες εκδόσεις, services, capacity, υποστήριξη και διαχείρισης νέων αιτημάτων. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια διαφορά από αν το μηχάνημά είναι φυσικό ή VM.

Οι Δυσκολίες ενός πραγματικού ψηφιακού μετασχηματισμού

Κατά την υιοθέτηση μιας τέτοιας απόφασης – αλλαγής εφαρμογών υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που οι οργανισμοί θα πρέπει να γνωρίζουν.

Ειδικότερα:

  1. Δεν υπάρχει εξαρχής το σωστό λογισμικό

H εγχώρια αγορά έχει γεμίσει με custom λύσεις από παρόχους, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσαρμόσουν την εφαρμογή τους σε ένα μοντέλο Cloud ή SaaS. Εστιάζοντας  στο κομμάτι των εμπορολογιστικών λύσεων (ERPs), από το 1990 περίπου, πληθώρα εταιρειών πληροφορικής, επέλεγαν ένα industry και δημιουργούσαν πάνω σε αυτό μια καθετοποιημένη εμπορολογιστική λύση.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος και της γραφειοκρατίας, μεγάλο μέρος των λύσεων αυτών δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των οργανισμών. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της κρισιμότητας του κλάδου οι οργανισμοί χρειάζεται να συντηρούν τέτοιου είδους παλιές αρχιτεκτονικές και να μην νιώθουν άνετα στην υιοθέτηση μιας σύγχρονης εμπορολογισικής SaaS λύσης.

  1. Η διάθεση πολλών εφαρμογών και τα υπέρογκα κόστη διασύνδεσης

Οι πάροχοι έχουν αδράξει την ευκαιρία να διαφοροποιηθούν, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για την κάλυψη ξεχωριστών αναγκών. Αυτό οδήγησε πολλούς οργανισμούς να  υιοθετήσουν διάφορες SaaS λύσεις, καταλήγοντας με 5-6 ξεχωριστές εφαρμογές κάθε μια εκ των οποίων έχει, διαφορετικά δεδομένα και διαχειριστικά περιβάλλοντα.

Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει το προσωπικό το οποίο πρέπει να εκπαιδεύεται σε διαφορετικές εφαρμογές και να γνωρίζει το UI/UX της κάθε μιας.

Επιπλέον το γεγονός ότι η κάθε εφαρμογή έχει διαφορετικά δεδομένα ακόμα και για τις ίδιες καρτέλες, γεννάει την ανάγκη για έργα Integration, συστημάτων Insights και Data Warehouse ώστε κάθε επιχείρηση να έχει 360 view της πληροφορίας.

  1. Μη εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικός αναλφαβητισμός:

Δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που προβάλλουν αντίσταση στις αλλαγές καθιερωμένων διαδικασιών και συστημάτων, διστάζοντας να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Η Ελλάδα διατηρεί την πρωτιά στον ψηφιακό αναλφαβητισμό καθιστώντας δύσκολη τόσο την κοινωνική εξέλιξη, όσο και την εξέλιξη οργανισμών και εταιρειών.

Κάνοντας ένα σύντομο παραλληλισμό:  Αρχικά οι πρώτοι ψαράδες δεν χρειαζόταν να γνωρίζουν γραφή, καθώς τότε μπορούσαν να κάνουν την δουλειά τους, χωρίς αυτή τη γνώση. Πλέον όμως η γραφή είναι απαραίτητη και θεωρείται ανήκουστο ένας ψαράς να μη γνωρίζει να γράφει, καθώς θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα στην πώληση των προϊόντων του.

Έτσι με την ίδια λογική ένας υπάλληλος γραφείου την δεκαετία του ’80 δεν ήταν απαραίτητο να γνωρίζει να χειρίζεται τον υπολογιστή, καθώς μπορούσε να κάνει την δουλειά του χωρίς αυτόν. Πλέον όμως η πληροφορική αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τα περισσότερα επαγγέλματα.

  1. Δυσκολία εύρεσης των κατάλληλων Consultants

Σημαντική τροχοπέδη στον μετασχηματισμό οργανισμών αποτελεί και το ξαφνικό άνοιγμα της αγοράς σε Consulting εταιρείες.

Συχνά, οργανισμοί, παρά την μεγάλη αγορά, αδυνατούν να εντοπίσουν έναν συνεργάτη με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να καθοδηγήσει τον οργανισμό σε κάθε βήμα του Digital Transformation.

Ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής είναι γρήγορος και οι εταιρείες χρειάζονται κάποιον που μπορεί να βοηθήσει στην πλοήγηση στο περίπλοκο τοπίο των ψηφιακών τεχνολογιών και να τις εφαρμόσει αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης.

Επιτύχετε έναν πραγματικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Επιχείρησής σας!

Η NUS Solutions πρωτοπορεί στο Digital Transformation, παρέχοντας καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις, ώστε να ευδοκιμήσουν στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Η ομάδα των τεχνικών μας διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να καθοδηγήσει τους οργανισμούς στη σύνθετη διαδικασία του Digital Transformation, διασφαλίζοντας ότι κάθε λύση είναι προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες και στόχους κάθε πελάτη.

Με έμφαση στην παροχή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, η NUS Solutions συνεργάζεται με επιχειρήσεις για να προωθήσει την ανάπτυξη, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να βελτιώσει τις εμπειρίες των πελατών.

Γνωρίστε τη δύναμη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και κάντε το όραμά σας πραγματικότητα με τη NUS Solutions!

Comments are closed.