Nus Solutions

Κυβερνοασφάλεια: Οι 10 κορυφαίες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζει κάθε επιχείρηση [2024]

Οι 10 Κορυφαίες Πρακτικές Κυβερνοασφάλειας

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος οργανισμός. Καθώς η τεχνολογία γίνεται αναπόσπαστο μέρος των επιχειρήσεων, η ασφάλεια και η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και λειτουργιών έρχεται σε πρώτο πλάνο. Για να αντεπεξέλθουν οι οργανισμοί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η εφαρμογή ισχυρών μέτρων κυβερνοασφαλείας δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα. 

Σε αυτό το άρθρο, θα γνωρίσουμε σε τι βαθμό επηρεάζουν οι κυβερνοεπιθέσεις τις επιχειρήσεις σήμερα, και θα εμβαθύνουμε σε 10 κρίσιμα μέτρα κυβερνοασφάλειας που πρέπει να υιοθετήσει κάθε οργανισμός για να προστατεύσει επαρκώς τα περιουσιακά του στοιχεία και τις εμπιστευτικές του πληροφορίες! 

Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε: 

Τι είναι η Κυβερνοασφάλεια; 

Ο όρος «Κυβερνοασφάλεια» αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών που στοχεύουν στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των δεδομένων και των ψηφιακών δικτύων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κακόβουλες επιθέσεις. 

Η Κυβερνοασφάλεια μπορεί να χωριστεί στις εξής βασικές κατηγορίες: 

  • Network Security: η πρακτική της διασφάλισης ενός δικτύου υπολογιστών από εισβολείς. 
  • Application Security: η διατήρηση του λογισμικού και των συσκευών απαλλαγμένων από απειλές. 
  • Information Security: προστασία της ακεραιότητας και ιδιωτικότητας των δεδομένων, τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά. 
  • Operational Security: οι διαδικασίες και αποφάσεις για την προστασία των δεδομένων περιουσιακών στοιχείων. 
  • Disaster recovery & business continuity: ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός απαντά σε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης ή σε οποιοδήποτε άλλο συμβάν που προκαλεί την απώλεια δεδομένων. 
  • End-User education: αντιμετώπιση του πιο απρόβλεπτου παράγοντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δηλαδή του ανθρώπου. Οποιοσδήποτε μπορεί να εισάγει κατά λάθος έναν ιό σε ένα ασφαλές σύστημα μη ακολουθώντας τις ορθές πρακτικές ασφαλείας. 

Γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι τόσο σημαντική σήμερα; 

Η τεχνολογία αναπτύσσεται δυναμικά και οι οργανισμοί βασίζονται ολοένα και περισσότερο στα ψηφιακά συστήματα. Η ανάγκη για ισχυρά μέτρα κυβερνοασφάλειας αποδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων δεδομένων (data breaches), τις οικονομικές απώλειες που υφίστανται οι επιχειρήσεις και την αυξανόμενη δράση των hacker. 

Μια από τις συνηθέστερες μορφές ηλεκτρονικής απάτης αποτελεί το Ransomware, ο «εφιάλτης» των επιχειρήσεων, την οποία έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο. Μείνετε συντονισμένοι στα επόμενα άρθρα μας, διότι θα εξετάσουμε ακόμα περισσότερες μορφές κυβερνοεπιθέσεων! 

Προς το παρόν, ας μιλήσουμε με δεδομένα: 

  • Το 2022, εντοπίστηκαν 493.33 εκατομμύρια επιθέσεις Ransomware από παγκόσμιους οργανισμούς. (πηγή: Statista) 
  • Το Phising παραμένει το πιο κοινό cyber attack, με σχεδόν 3,4 δις. καθημερινά Spam emails. (πηγή: Cisco) 
  • Το μέσο παγκόσμιο κόστος data breach ήταν 4,35 εκατ. δολάρια το 2022. (πηγή: IBM) 

Τα παραπάνω στατιστικά αποδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη να εξοπλιστούν επαρκώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτές τις επιθέσεις λόγω των περιορισμένων πόρων τους και της έλλειψης τεχνογνωσίας γύρω από την κυβερνοασφάλεια.  

Πώς μπορείτε να προστατέψετε αποτελεσματικά τον οργανισμό σας; 

1. Firewalls 

Ο βασικότερος ρόλος των Firewalls είναι ο έλεγχος της εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι τα firewalls μπορούν να αναλύουν την κίνηση δεδομένων που εισέρχεται ή εξέρχεται από ένα δίκτυο και να αποφασίζουν αν αυτή η κίνηση πρέπει να επιτραπεί ή να απορριφθεί βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Αυτό βοηθά στον περιορισμό των επιθέσεων όπως τα DDoS (Διανομής Υπηρεσίας) και την αποτροπή της εισβολής από κακόβουλο λογισμικό. 

2. Τακτικές ενημερώσεις και διαχείριση ενημερώσεων κώδικα 

Η διατήρηση της κυβερνοασφάλειας μιας επιχείρησης απαιτεί την υιοθέτηση αποτελεσματικών τακτικών ενημερώσεων και την ορθή διαχείριση των ενημερώσεων κώδικα. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει ότι η υποδομή σας παραμένει ανθεκτική έναντι των γνωστών τρωτών σημείων και των απειλών του κυβερνοχώρου. 

3. Strong Authentication  

Επιβολή ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) για πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα και δεδομένα, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας πέρα ​​από τους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό το σύστημα απαιτεί την παρουσίαση δύο ή περισσότερων ταυτοποιητικών παραγόντων προτού επιτραπεί η πρόσβαση. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν κάτι που ο χρήστης γνωρίζει (όπως κωδικό πρόσβασης), κάτι που ο χρήστης έχει (όπως ένα smartphone για να λάβει έναν κωδικό επιβεβαίωσης μέσω SMS) και κάτι που ο χρήστης είναι (όπως η βιομετρική αναγνώριση, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα ή η αναγνώριση προσώπου). 

4. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων 

Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αναγνώρισης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος, της αποφυγής ύποπτων ιστότοπων και της διαχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών με ασφάλεια. 

5. Data Encryption  

Κρυπτογραφήστε ευαίσθητα δεδομένα τόσο σε κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή κατά την αποθήκευση, όσο και σε διαδικασία διαμετακόμισης, για να διασφαλίσετε ότι ακόμη και αν υποκλαπούν δεδομένα, θα παραμείνουν δυσανάγνωστα χωρίς τα κατάλληλα decryption keys. 

6. Regular Backups  

Πραγματοποιήστε συχνά αντίγραφα ασφαλείας κρίσιμων δεδομένων και συστημάτων και αποθηκεύστε τα σε ασφαλή τοποθεσία εκτός, για να ενεργοποιήσετε την ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση περιστατικού κυβερνοασφάλειας.  

7. Έλεγχος πρόσβασης και διαχείριση προνομίων 

Εφαρμόστε την αρχή του ελάχιστου προνομίου (POLP) της Microsoft παρέχοντας στους χρήστες μόνο την πρόσβαση που απαιτείται για τους ρόλους τους. Ελέγξτε τακτικά και ανακαλέστε την περιττή πρόσβαση. 

8. Σχέδιο Αντιμετώπισης Συμβάντων 

Αναπτύξτε και ενημερώστε τακτικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών που περιγράφει τα βήματα που πρέπει να λάβετε σε περίπτωση παραβίασης ασφάλειας ή συμβάντος. Αυτό βοηθά στον μετριασμό της ζημιάς και διευκολύνει την ταχεία ανάκαμψη. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζετε ότι η πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα και δεδομένα είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη στο απαραίτητο ελάχιστο, μειώνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων παραβιάσεων και επιθέσεων. 

9. Vulnerability Scanning και Penetration Testing  

Πραγματοποιήστε τακτικές αξιολογήσεις ευπάθειας και Penetration Testing για να εντοπίσετε αδυναμίες στο δίκτυο και τις εφαρμογές σας, επιτρέποντάς σας να τις αντιμετωπίσετε προληπτικά. 

10. Συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDPS) 

Τα “Συστήματα Ανίχνευσης και Πρόληψης Εισβολών” (Intrusion Detection and Prevention Systems – IDPS) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εργαλείο στην κυβερνοασφάλεια. Τα IDPS αποτελούν προηγμένα συστήματα που παρακολουθούν την κυκλοφορία του δικτύου ή των συστημάτων και ανιχνεύουν τυχόν ανωμαλίες ή απειλές, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. 

Καταλήγοντας: η Κυβερνοασφάλεια ως η Νο. 1 προτεραιότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων! 

Συμπερασματικά, η διασφάλιση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού σας είναι μια κρίσιμη πτυχή για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη διαφύλαξη της φήμης σας. Υιοθετώντας τα 10 κρίσιμα μέτρα στην Κυβερνοασφάλεια που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την ανθεκτικότητα του οργανισμού σας έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο.  

Οι NUS Experts στον τομέα της Ασφάλειας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε την τεχνογνωσία και τις προσαρμοσμένες λύσεις που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό και ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής. Εμπιστευτείτε μας ως τον αφοσιωμένο σας συνεργάτη πληροφορικής και μαζί, μπορούμε να περιηγηθούμε στο δυναμικό τοπίο της κυβερνοασφάλειας με σιγουριά! 

Comments are closed.