Nus Solutions

Ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Οι προκλήσεις και η επιτυχία!

Οι προκλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα!

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν, είναι και θα είναι ο πυρήνας της οικονομίας μας, αντιπροσωπεύοντας έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια όμως, η ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η πανδημία και οι συνέπειες των γεωπολιτικών εξελίξεων. 

Η επιβίωσή τους και, ακόμα περισσότερο, η ανάπτυξή τους αποτελούν πρόκληση με σημαντικά παρακλάδια στην κοινωνία και την οικονομία.  Αν και δεν υπάρχει μια One-size-fits-all συνταγή για την ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία που οι σύγχρονοι επιχειρηματίες δεν θα πρέπει να αγνοήσουν.  

Σε αυτό το άρθρο, θα μιλήσουμε στο business language των επιχειρηματιών, παραθέτοντας τις συνήθεις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξής τους, καθώς και τις απαραίτητες στρατηγικές που πρέπει να υιοθετήσουν για να επιτύχουν στο σύγχρονο Επιχειρείν την επιθυμητή Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Ας ξεκινήσουμε! 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το άρθρο θα δούμε: 

 

Οι ΜμΕ στην Ελλάδα 

Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή! Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα, απασχολούν το 83% του εργατικού δυναμικού, προσφέρουν το 56,7% της συνολικής προστιθεμένης αξίας και το 87% των εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα.  

Αυτά τα στοιχεία υπερβαίνουν σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. 

Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα αναδεικνύει βασικές αδυναμίες του κλάδου, όπως τον υψηλό βαθμό κατακερματισμού, τη χαμηλή παραγωγικότητα και την περιορισμένη εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει αυτόν τον τομέα. Ως λύση σε αυτές τις προκλήσεις, η έρευνα προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται στη διεύρυνση των επιχειρήσεων, είτε μέσω φυσικής ανάπτυξης, είτε μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών ή άλλων μορφών συνεργασίας 

Μια τέτοια προσέγγιση θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας αυξάνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα! Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, οι ΜμΕ θα καταφέρουν να δημιουργήσουν έναν κύκλο ανάπτυξης που θα τις ωθήσει να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό τους και να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 

Στατιστικά στοιχεία για ΜμΕ

 

Η Αγορά των ΜμΕ και η επόμενη ημέρα 

Αν και η Πανδημία ταρακούνησε το Ελληνικό Επιχειρείν, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται πως κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να αναπτυχθούν.  

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επηρέασαν τη μεσοπρόθεσμη λειτουργία των ΜμΕ εξαρτώνται κυρίως από τις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών. Ειδικότερα, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος οι περισσότερες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στράφηκαν σε κρατικές ενισχύσεις που παρείχαν άμεση ρευστότητα, βοηθώντας το 84% του κλάδου να παραμείνει ανθεκτικό στην νέα συνθήκη. 

Σήμερα, 4 χρόνια μετά το τέλος της Πανδημίας, το τοπίο έχει αλλάξει πλήρως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2022, ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων ανήλθε σε 36,8 χιλιάδες με περίπου 648 χιλιάδες υπαλλήλους. Ταυτόχρονα όμως, η παραγωγή προστιθέμενης αξίας το 2022 παρουσίασε σημαντική υστέρηση σε σχέση με το 2008, υποδηλώνοντας ότι η παραγωγικότητα των μικρών επιχειρήσεων – η οποία μετριέται από την παραγωγή ανά απασχολούμενο – δεν έχει καταφέρει να ανακάμψει στα επίπεδα που είχε πριν από την οικονομική κρίση! 

Παρ’ ότι αυτή η κατάσταση είναι παρόμοια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας εμφανίζεται εντονότερη. Για να το διευκρινίσουμε, σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat για το 2020, η παραγωγικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήλθε μόλις στο 17% της παραγωγικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 48%.  

 

Στατιστικά στοιχεία για ΜμΕ

 

Οι νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Η Είσοδος στη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα και ίσως το μεγαλύτερο challenge για τις κάθε σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους.  

Σε μια εποχή όπου νέες τάσεις, όπως δομικές αλλαγές στον χώρο εργασίας και οι διαδικασίες ψηφιακής και περιβαλλοντικής μετάβασης κυριαρχούν, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απαιτήσεις και ραγδαίες εξελίξεις. Σήμερα, η επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν τον διεθνή προσανατολισμό και την ευελιξία. Η ενσωμάτωση τους δεν αποτελούν απλώς ζήτημα επιβίωσης, αλλά εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε αυτό το νέο πλαίσιο. 

 

Τι σημαίνει πρακτικά η νέα κατάσταση για τις ΜμΕ; 

Είναι πλέον η ώρα για τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να προσηλωθούν σε επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την Πράσινη Ανάπτυξη, σε στρατηγικές συνεργασίες, αλλά και στην καινοτομία. Οι ΜμΕ που θα καταφέρουν να υιοθετήσουν ταχέως αυτές τις νέες τεχνολογίες θα εξασφαλίσουν όχι μόνο την επιβίωσή τους, αλλά και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου! 

Επιλέγοντας σωστά τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις ανάγκες τους και ταυτόχρονα εκπαιδεύοντας τα στελέχη τους με up to date skills θα επιτύχουν την πολυπόθητη αύξηση της παραγωγικότητας με την ανάλογη μείωση των δαπανών 

Η πληθώρα ψηφιακών λύσεων που πλέον διατίθενται worldwide, ανοίγουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης και σύνδεσης με την αγορά. Είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό, οι Οργανισμοί να έχουν γνώση του Business Working Flow τους ώστε να απευθυνθούν και να επιλέξουν το καταλληλότερο Solution. 

Για την επόμενη δεκαετία λοιπόν, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων δεν θα αποτελεί μόνο το main business για τις τεχνολογικές εταιρείες, αλλά θα είναι ζωτικό εργαλείο ανάπτυξης για κάθε προοδευτική επιχείρηση που αναγνωρίζει τις ευκαιρίες μέσω των ψηφιακών εργαλείων  και της πλήρους της ενσωμάτωσης στην αγορά. 

 

Η βιώσιμη Ανάπτυξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Πανάκεια στην υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πρωτοβουλίας “Ψηφιακή Πυξίδα“. Αυτή η δράση, που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει τους ακόλουθους κύριους στόχους: 

 1. Μέχρι το 2030, τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες Cloud, Big Data και Τεχνητής Νοημοσύνης. 
 2. Εννέα στις δέκα Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επιτύχει ένα βασικό επίπεδο Ψηφιακής ωριμότητας.
 3. Τουλάχιστον το 80% των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτουν βασικές Ψηφιακές δεξιότητες. 
 4. Στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ε.Ε., αναμένεται να απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί. 
 5. Έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, όλες οι κορυφαίες δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Gigabit και σε όλες τις κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη 5G. 

Αυτές οι κατευθύνσεις ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, ειδικά με τη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027.  

Η Ελλάδα πλέον έχει όλα τα οικονομικά μέσα ώστε να μειώσει το ψηφιακό χάσμα που την είχε αφήσει πίσω στους τομείς της ψηφιακής ωριμότητας στην Ευρώπη. 

 

Παραδείγματα Σύγχρονων Ψηφιακών Λύσεων και Τεχνολογιών 

Πλέον κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Digital Challenge ενεργά και δυναμικά. Η πληθώρα Ψηφιακών Εργαλείων ανοίγει το δρόμο για κάθε κλάδο και επιχείρηση, παρέχοντας λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών και όχι το αντίθετο. 

Παραδείγματα σύγχρονων Ψηφιακών Λύσεων και Τεχνολογιών που έχουν διαμορφώσει τα επιχειρηματικά μοντέλα σε ανεπτυγμένες αγορές περιλαμβάνουν: 

 • Υπηρεσίες Cloud: Οι υπηρεσίες Cloud επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται δεδομένα και εφαρμογές σε απομακρυσμένους διακομιστές, προσφέροντας ευελιξία και εξοικονόμηση πόρων. Οι γνωστότεροι βέντορες του συγκεκριμένου κλάδου είναι το Amazon Web Services (AWS), το Microsoft Azure και το Google Cloud.
   
 • Artificial Intelligence – AI: Η τεχνητή Νοημοσύνη έκανε αισθητή την παρουσία της τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιείται πλέον ευρέως. Ενδεικτική τομείς είναι η αυτόματη μηχανική μάθηση, οι φωνητικές υπηρεσίες καθώς και σε αναγνώριση προτύπων και πρόβλεψη δεδομένων.
   
 • Αρχιτεκτονική Διασύνδεσης (APIs): Οι διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών – APIs επιτρέπουν σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό βοηθά στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων και στην ενίσχυση της αυτοματοποίησης.
   
 • Internet of Things (IoT): Η τεχνολογία IoT επιτρέπει σε συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται κατά κόρων σε έξυπνα σπίτια – κτίρια, αυτοκίνητα και πολλά άλλα.
   
 • Τεχνολογία 5G: Το δίκτυο 5G προσφέρει υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και χαμηλή καθυστέρηση, επιτρέποντας την ανάπτυξη της υπερσυνδεσιμότητας, και χρησιμοποιείται για πράγματα όπως το streaming υψηλής ανάλυσης.
   
 • Πελατοκεντρικές πλατφόρμες: Το Customer Relationship Management (CRM), που αναφέρεται και ως Διαχείριση των Σχέσεων με τους Πελάτες, αποτελεί επίσης σημαντική ψηφιακή λύση. Το CRM αφορά τη διαχείριση των δεδομένων των πελατών και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων σχέσεων με τους πελάτες. Μέσω CRM συστημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, να διαχειρίζονται πληροφορίες πελατών, και να παρέχουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. 

 

Στη NUS Solutions μιλάμε τη γλώσσα σας! 

Στη NUS Solutions γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα πως οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απλώς παραμετροποιημένες αλλά και ανθρώπους που μιλούν τη γλώσσα σας!  

Δίνοντας έμφαση στην παροχή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, συνεργαζόμαστε με τις μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια Custom λύση στα μέτρα σας, που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά σας, θα ενισχύσει την καινοτομία και θα απογειώσει την συνολική σας απόδοση. 

Θέλετε να ψηφιοποιήσετε την επιχείρησή σας, να αυξήσετε την παραγωγικότητα και τα κέρδη σας; Οι NUS Experts είναι στη διάθεσή σας για να ακούσουν την ανάγκη σας! Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να δημιουργήσουμε από κοινού τη λύση που οραματίζεστε! 

 

Comments are closed.