Site icon Nus Solutions

Τι είναι το Cloud Computing και πώς να το προσαρμόσετε σε μια μικρομεσαία επιχείρηση;

Cloud computing- Πώς μπορεί να αναβαθμίσει τις ΜΜΕ

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το cloud computing στις σύγχρονες επιχειρήσεις!

Τι είναι το Cloud Computing; Οι ταχείς ρυθμοί του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι ανάγκες για εξέλιξη που προέκυψαν ειδικά μετά την έλευση της πανδημίας, οδήγησαν σταδιακά τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός νέου είδους υπολογιστικών πόρων.  

Η μεταφορά δεδομένων και υπηρεσιών στο cloud έχει αναδειχτεί σε μία από τις πλέον οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες. Με ασφάλεια δεδομένων, βελτιωμένη συνεργασία και εξοικονόμηση κόστους, το Cloud Computing έρχεται να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τις οδηγήσει στη νέα εποχή! 

 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε: 

 

Τι είναι το Cloud Computing; 

Το Cloud Computing είναι η κατ’ απαίτηση παροχή υπολογιστικών πόρων μέσω του διαδικτύου. Το συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριλαμβάνει τους servers, την αποθήκευση, τη δικτύωση, το λογισμικό και τα analytics μιας επιχείρησης.  

Συνήθως, η πληρωμή για τις υπηρεσίες του Cloud Computing γίνεται με τη μορφή συνδρομής και πληρώνετε μόνο για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Το Cloud Computing προσφέρει στις ΜΜΕ αυξημένη ευελιξία, αποδοτικότητα και δυνατότητες εύκολης επέκτασης στη διαχείριση των υποδομών τους, ενώ μειώνει σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος. 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του Cloud Computing 

Το Cloud Computing αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή από τον παραδοσιακό τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τους ψηφιακούς τους πόρους. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν υπηρεσίες του Cloud Computing είναι οι παρακάτω: 

 

Εξοικονόμηση κόστους 

Με το Cloud Computing, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν προκαταβολικές επενδύσεις σε υλικό και λογισμικό. Η δαπάνη για την εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών servers μηδενίζεται, ενώ μειώνονται σημαντικά και τα έξοδα μιας ΙΤ ομάδας υποστήριξης. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες cloud προσφέρονται με μια μορφή pay-as-you-go, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις μια κλιμάκωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τις ανάγκες τους.  

 

Δυνατότητες επέκτασης 

Το Cloud Computing περιλαμβάνει τη δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τη μεταβολή των αναγκών της επιχείρησής σας. Αυτό σημαίνει μεταβολή στην παροχή πόρων πληροφορικής, όπως το σωστό εύρος χώρου αποθήκευσης ή ισχύος. 

Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιδρούν γρήγορα στις απαιτήσεις της αγοράς και διασφαλίζει ότι οι ικανότητές τους στον ψηφιακό τομέα ευθυγραμμίζονται με την αναπτυξιακή τους τροχιά. 

 

Παραγωγικότητα 

Οι τοπικοί servers απαιτούν συνήθως τακτικές υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής υλικού, κάτι που βαραίνει την ομάδα IT. Με το Cloud Computing μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για πολλές από αυτές τις εργασίες, έτσι ώστε οι τεχνικοί σας να έχουν το περιθώριο να αφιερώσουν χρόνο σε πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς στόχους. 

 

Βελτιωμένη συνεργασία 

Το Cloud Computing διευκολύνει την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας σας, ανεξαρτήτως της φυσικής τοποθεσίας τους. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να μοιράζονται αρχεία, να συνεργάζονται σε έγγραφα σε πραγματικό χρόνο και να επικοινωνούν εύκολα μέσω cloud εφαρμογών. 

Με αυτό το μοντέλο συνεργασίας μπορείτε να ενισχύσετε ουσιαστικά την παραγωγικότητα, εξορθολογίζοντας τις ροές εργασίας και εξασφαλίζονται μια ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων σας. 

 

Ασφάλεια δεδομένων 

Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των δεδομένων για την προστασία των ζωτικών πληροφοριών των πελατών τους. Οι ΜΜΕ επωφελούνται από κορυφαία μέτρα ασφαλείας στον κλάδο, προηγμένη κρυπτογράφηση, τείχη προστασίας και τακτικά αντίγραφα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή και προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.  

Με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cloud, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ανακτήσουν κρίσιμες πληροφορίες γρήγορα σε περίπτωση αστοχιών του συστήματος ή καταστροφών. 

 

Πρόσβαση στην καινοτομία 

Το Cloud Computing προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής που παραδοσιακά ήταν απρόσιτες. Με πλατφόρμες που βασίζονται στο cloud, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την Tεχνητή Nοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και τα Big Data Analytics για να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες, να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων και να επιτύχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.  

 

Στατιστικές για το cloud computing

 

Τύποι Cloud Computing 

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι cloud; Το cloud διακρίνεται σε διαφορετικούς τύπους, μοντέλα και υπηρεσίες που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες.  

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τους τρεις διαφορετικούς τύπους ανάπτυξης υπηρεσιών Cloud Computing. 

 

Δημόσιο cloud 

Τα δημόσια clouds ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι παρέχουν πόρους όπως servers και χώρο αποθήκευσης μέσω του Διαδικτύου. Το Microsoft Azure είναι ένα παράδειγμα δημοσίου cloud.  

Με ένα δημόσιο cloud, όλο το υλικό και ο εξοπλισμός υποστήριξης  ανήκει και διαχειρίζεται από τον πάροχο cloud, ενώ εσείς αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας μέσω ενός web browser. 

 

Ιδιωτικό cloud 

Το ιδιωτικό Cloud Computing αφορά πόρους cloud που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μια μεμονωμένη επιχείρηση ή οργανισμό. Το ιδιωτικό cloud βρίσκεται στο datacenter του οργανισμού- μερικές εταιρείες στεγάζουν το ιδιωτικό τους δίκτυο στο cloud ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών. Παράδειγμα ιδιωτικού cloud είναι το OpenStack. 

 

Υβριδικό cloud 

Το υβριδικό cloud συνδυάζει δημόσια και ιδιωτικά clouds, επιτρέποντας την κοινή χρήση δεδομένων και εφαρμογών μεταξύ τους. Με τη μετακίνηση δεδομένων και τις εφαρμογών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων δικτύων, ένα υβριδικό cloud παρέχει στην επιχείρησή σας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές ανάπτυξης. Παραδείγματα υβριδικού cloud είναι το AWS Outsports και το Azure Hybrid Cloud. 

 

Τύποι Υπηρεσιών Cloud Computing 

Oι περισσότερες υπηρεσίες Cloud Computing εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS), λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) και χωρίς server. 

 

IaaS (Insfrastructure as a Service) 

Η πιο βασική κατηγορία υπηρεσιών Cloud Computing είναι η Υποδομή ως Υπηρεσία. Με το συγκεκριμένο μοντέλο ενοικιάζετε υποδομές πληροφορικής, όπως servers και virtual machines, αποθηκευτικό χώρο, δίκτυα και λειτουργικά συστήματα, από έναν πάροχο cloud με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.  

 

PaaS (Platform as a Service) 

Η Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (PaaS) αφορά τις υπηρεσίες Cloud Computing που παρέχουν ένα περιβάλλον κατ- απαίτηση για την ανάπτυξη, δοκιμή, παράδοση και διαχείριση εφαρμογών λογισμικού. Το PaaS διευκολύνει τους προγραμματιστές να σχεδιάζουν γρήγορα και εύκολα εφαρμογές χωρίς να ανησυχούν για τη διαχείριση μιας τοπικής υποδομής. 

 

SaaS (Software as a Service) 

Το Λογισμικό ως Υπηρεσία αναφέρεται στην παράδοση εφαρμογών λογισμικού μέσω του Διαδικτύου, κατά παραγγελία και με την καταβολή συνδρομής. Με το SaaS, οι πάροχοι cloud φιλοξενούν και διαχειρίζονται την εφαρμογή λογισμικού και τις υποδομές, ενώ παράλληλα χειρίζονται οποιαδήποτε συντήρηση, όπως αναβαθμίσεις λογισμικού και επιδιορθώσεις ασφαλείας.  

 

Serverless computing 

Σε συνδυασμό με το PaaS, το severless computing αναφέρεται σε ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών, όπου ο πάροχος cloud διαχειρίζεται τον server και τις υποδομές. Μια serverless αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης ανάλογα με τη μεταβολή των αναγκών. 

 

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει το Cloud Computing; 

1. Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση διαθέτει εφαρμογές διαχείρισης επιχειρήσεων όπως το ERP (Enterprise Resource Planning) και το CRM (Customer Relationship Management). Η ενσωμάτωση τέτοιων εφαρμογών στη διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικά με το πώς το Cloud Computing μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργία ενός οργανισμού. 

Με την εύκολη διαχείριση των βασικών πόρων μιας επιχείρησης εξασφαλίζετε εξοικονόμηση κόστους, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μία βελτιωμένη εμπειρία για τους πελάτες σας.  

 

2. Αποθήκευση αρχείων 

Το cloud προσφέρει μια σύγχρονη λύση για την αποθήκευση δεδομένων έναντι του παραδοσιακού σκληρού δίσκου. Το βασικό πλεονέκτημα της αποθήκευσης στο cloud είναι η εύκολη πρόσβαση στα αρχεία σας από κάθε συσκευή και από οπουδήποτε- το μόνο που χρειάζεστε είναι σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Με τις υπηρεσίες αποθήκευσης που βασίζονται στο Cloud Computing όπως το OneDrive ή το Dropbox, μπορείτε να εξασφαλίσετε ασφαλή πρόσβαση και ευελιξία, καθώς έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αποθηκευτικό σας χώρο με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.  

 

3. Big Data Analytics 

Μια επιχείρηση που θέλει να κερδίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη αγορά, πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους πελάτες της, τις τάσεις της αγοράς και την απόδοση των πωλήσεων, γνωστά και ως big data.  

Η συγκέντρωση big data είναι ωφέλιμη για μια μικρομεσαία επιχείρηση για πολλούς λόγους και κυρίως την ανακάλυψη ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης και την λήψη καίριων επιχειρηματικών αποφάσεων. Με το Cloud Computing, η ανάλυση των big data αυτοματοποιείται και γίνεται πιο γρήγορη και ακριβής από ποτέ! 

 

4. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

Τη σημερινή εποχή, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων είναι ευάλωτες σε εξωτερικές επιθέσεις, αλλά η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αρχειοθέτηση βάσει cloud παρέχει μέγιστη ασφάλεια δεδομένων.  

Το Cloud Computing σάς επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να αρχειοθετείτε ευαίσθητα δεδομένα σε συστήματα αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας προστασία από διαδικτυακές απειλές. Οι υπηρεσίες cloud προσφέρουν επίσης επιλογές κρυπτογράφησης των αντιγράφων ασφαλείας σας για μέγιστη προστασία. 

 

5. Ανάπτυξη λογισμικού 

Η in-house ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά δαπανηρή και αργή διαδικασία. Απαιτεί την εγκατάσταση εξελιγμένου υλικού και λογισμικού, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτό μπορεί να φέρει μια επιχείρηση σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud προσφέρουν εργαλεία για τον γρήγορο και απλούστερο σχεδιασμό και δοκιμή λογισμικού. Πλατφόρμες όπως το Power Apps της Microsoft δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών εφαρμογών χωρίς να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε κώδικα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τις επιχειρήσεις. 

 

6. Βελτιωμένη επικοινωνία 

Το Cloud Computing δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εξασφαλίζουν την επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά του οργανισμού μέσω εργαλείων όπως το email και το calendar. Επιπλέον, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων όπως το Skype και το WhatsApp βρίσκονται επίσης στο cloud.  

Η βελτιωμένη επικοινωνία είναι το A και το Ω για τη remote συνεργασία. Μέσω online meetings έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε από οποιοδήποτε μέρος με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας και να δημιουργήσετε ένα σύγχρονο ευέλικτο περιβάλλον εργασίας! 

 

7. Κοινωνική δικτύωση 

Τα social media είναι ίσως οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές Cloud Computing. Πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το LinkedIn βασίζονται στο cloud και διευκολύνουν την σύνδεση με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με εσάς. 

Στην περίπτωση μιας επιχείρησης, τα social media μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο του marketing καθώς βοηθούν την προβολή της επιχείρησης προς τα έξω, τη σύνδεση και επικοινωνία με το κοινό της, ακόμα και την εύρεση συνεργατών. 

 
Μεταφέρετε την επιχείρησή σας στη ψηφιακή εποχή με τη βοήθεια των ειδικών 

Η μεταφορά των υποδομών σας στο cloud φαντάζει άθλος για την επιχείρησή σας; Η NUS Solutions είναι εδώ για εσάς! 

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων τεχνικών μας και τη συνεργασία της Microsoft, μπορείτε να εξασφαλίσετε μια ολιστική ψηφιακή εμπειρία για την επιχείρησή σας και να αναβαθμίσετε ουσιαστικά τη λειτουργία της. Υιοθετήστε σύγχρονες πλατφόρμες και εξελιγμένα εργαλεία ώστε να εξοικονομήσετε κόστος και χρόνο από χρονοβόρες διαδικασίες και ανακαλύψτε τις αμέτρητες δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

 

Exit mobile version